English Česky 中文

P e t r M a r e š

W e b d e v e l o p e r

Blog Webdesign
Chlazeni a Klimatizase Webdesign
Diplomova Prace Webdevelopment
Naarova Kosmetika Webdesign
CMS Webdevelopment
Současnost
The Box Solutions
Magisterské studium
NTHU
NCHU
Bakalářské studium
ČVUT
Narozeniny
1986 - 2005
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2014

 • Pokusy o studium čínštiny
 • Snaha mít více času na cestování
 • Hledání zajímavých projektů na kterých bych mohl pracovat

01/04/2012

 • Softwarový Inženýr v The Box Solutions
 • Většinu šasu vývoj v php a javascriptu (jQuery)
 • Návrh databází
 • Úprava stávajících aplikací do responzivního designu s použitím CSS3
 • V současnosti zodpovědnost za WMS projekt využívající MVC a REST patterns

01/02/2012

 • Zakončení magisterskího studia
 • Diplomová práce na téma Program na vyhledávání optimálních leteckých spojení
 • Vedoucí práce Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc
 • Studijní program Informační systémy ve stavebnictví
 • Fakulta Stavební, České Vysoké Učení Technické v Praze
 • Návrh a implementace upraveného Diksrova algoritmu pro hledání nejvýhodnějších tras mezi různými poskytovateli letenek

01/02/2011

 • Druhý výměnný program v letním semestru 2011
 • Insitute of Information Systems and Application
 • National Tsing Hua University, Hsin Chu, Taiwan

01/02/2010

 • Výměnný program v Taichungu, Taiwan
 • Institute of Inovation Technology Management
 • National Chung Hsing University

01/06/2009

 • Konec bakalářského studia
 • Bakalářská práce na téma Využití informací z databázových systémů pro jejich prezentaci
 • Vedoucí Ing. Dana Pacovská
 • Studijní program Informační Systémy ve Stavebnictví
 • Fakulta Stavební
 • České Vysoké Učení Technické v Praze
 • V práci jsem navrhnul a vytvořil program na zpracování a prezentaci dat pocházejících z experimentu TIMODAZ, který měří vliv jaderného odpadu na ostění dlouhodobého úložiště.

01/10/2005

 • Složení maturitní zkoušky na Masarykově gymnáziu v Plzni
 • Začátek čtyčletého studia oboru Stavební Inženýrství na Fakultě Stavební ČVUT
 • Po 2 letech přestup na obor Informační systémy ve stavebnictví

17/09/1985

 • Narozen 17. září 1985
 • V Plzni
 • Záliby snobboard, jízda na kole, cestování

map

Phone: +886 970 494 584 / +420 776 318 566

Mail: petr@mares.tw

Name: Petr Mareš